În curs de procesare...
 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA. EVALUARE NATIONALA 2013


Detalii produs
Format: 16,5 x 23,5 cm
Autor: Miorita Baciu Got , Doina Manolache  
ISBN: 978-973-135-722-5
Editura: Corint
Aparitie: 2012
Numar pagini: 160
Prețul vechi: 19.90 RON  

Preț: 15.92 RON

Recomandari

Descriere

Limba şi literatura română. Evaluare naţională 2013 este o lucrare completă şi originală care aduce elemente noi în ceea ce priveşte selecţia textelor folosite ca suport literar, dar şi a celor nonliterare.
Astfel, autoarele care au o experienţă didactică impresionantă, aduc publicului şcolar autori moderni şi chiar contemporani, opere cunoscute sau îndrăgite de elevi, dar şi texte nonficţionale de o mare diversitate, multe dintre ele fiind de interes larg, apărute în presă chiar anul acesta.

Cele 30 de teste sunt concepute şi rezolvate în conformitate cu cerinţele Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare şi sunt prezentate într-o manieră eficientă – răspunsurile variantelor sunt însoţite de sinteze teoretice de limbă, stilistică şi teorie literară, necesare elevului pentru recapitularea şi fixarea cunoştinţelor acumulate. Culegerea este destinată atât folosirii la clasă, cât şi pregătirii individuale a elevului.

Despre autor

Miorita Baciu Got

Doctor în filologie, grad didactic I, conf. univ. dr. la Facultatea de Litere, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti. Ca autor, a publicat Polenul clipei, Editura Teora ? 1996; Argoul românesc. Expresivitate şi abatere de la normă, Editura Corint, ediţia I ? 2006, ediţia a II-a ? 2008; Itinerar lingvistic, Editura Sigma ? 2006; Stilistica limbii române (curs universitar), Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2007; Multilingvismul în spaţiul european (curs universitar), Editura Fundaţiei ,,România de Mâine”, 2008; în colaborare: manuale (Limba română. Manual pentru clasa a V-a, Editura Teora ? 1995?2012, Literatură universală. Manual pentru
clasa a XI-a, Editura Corint ? 2006?2012, Literatură universală. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint ? 2007?2012); auxiliare didactice ? teste adresate elevilor clasei a VIII-a şi absolvenţilor de liceu în vederea pregătirii examenului de bacalaureat ?, la editurile Recif ? 1996?2001, Teora ? 1999, 2000, Corint ? 2000?2012, Tribuna învăţământului ? 2000, Dacia ? 2000?2005, E.D.P.-S.A. ? 2004, 2005, 2006?2008; Nomina ? 2007?2012; Omega ? 2009; Erc Press ? 2009; coordonator al unor lucrări de didactică (Educaţia pentru religie şi pentru cultura diversităţii, Editura ErcPress, 2010); studii şi articole în Analele Universităţii „Spiru Haret”, seria Filologie LLR, în presa din ţară şi din străinătate.

 

Doina Manolache

Profesor grad didactic I, cu o bogată experienţă acumulată la clasă, concretizată în varii articole de specialitate; coautor al mai multor lucrări auxiliare de limba şi literatura română şi al unui manual opţional pentru învăţământul gimnazial.